Ir o contido principal

Anos de esperanza de vida perdidos por enfermidades previbles

O número de anos de esperanza de vida perdidos (AEVP) nunha poboación nun período determinado é un indicador que representa a diferenza entre o máximo posible de anos que se poden vivir entre dúas idades (neste caso 0 e 85 anos) e os que realmente se viven (esperanza de vida temporaria entre esas idades).

O total de AEVP atribuíbles á forza da mortalidade nunha poboación pódese descompoñer por grupo de idade e causa de morte. 

O método está implementado no programa Epidat 4.2, desenvolvido pola DXSP en colaboración coa Organización Panamericana da Saúde (OPS-OMS) e a Universidade CES de Colombia.

O recurso consta de varias columnas que proporcionan información detallada e contextual.

  • A columna Período indica o período de tempo ao que se refiren os datos. Isto permítelles aos usuarios ver como cambiou a situación ao longo do tempo e pode axudar a detectar tendencias e padróns.
  • A columna Ámbito proporciona información sobre o ámbito xeográfico do que proveñen os datos. Isto pode ser útil para entender como varían os anos de esperanza de vida perdidos por enfermidades previbles en diferentes rexións e para identificar zonas que poden estar particularmente en risco.
  • A columna Código Espazo é un campo alfanumérico que contén o código da rexión definida polo ámbito. Este código pode ser útil para cruzar os datos con outros conxuntos de datos que utilicen os mesmos códigos de rexión.
  • A columna Espazo é un campo alfanumérico que contén a descrición da rexión definida polo ámbito. Esta descrición pode proporcionar información adicional sobre a rexión que pode ser relevante para a interpretación dos datos.
  • A columna Sexo é un campo alfanumérico que contén o sexo dos datos do recurso. Os valores posibles son «Homes» (homes), «Mulleres» (mulleres) e «Total». Esta columna permítelles aos usuarios ver como varían os anos de esperanza de vida perdidos por enfermidades previbles entre homes e mulleres, o que pode ser útil para entender as diferenzas de xénero na saúde.
  • Finalmente, a columna Total [aevp] proporciona a cantidade total de anos de esperanza de vida perdidos debido a enfermidades previbles. Este é o dato central do recurso e proporciona unha medida cuantitativa da carga das enfermidades previbles en termos de anos de vida perdidos.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Total [aevp]
2016-2018 Comunidade 12 Galicia Homes 1,77
2016-2018 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,90
2016-2018 Comunidade 12 Galicia Total 1,34
2013-2015 Comunidade 12 Galicia Homes 1,87
2013-2015 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,94
2013-2015 Comunidade 12 Galicia Total 1,41
2010-2012 Comunidade 12 Galicia Homes 2,02
2010-2012 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,86
2010-2012 Comunidade 12 Galicia Total 1,44
2007-2009 Comunidade 12 Galicia Homes 2,35
2007-2009 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,01
2007-2009 Comunidade 12 Galicia Total 1,69
2004-2006 Comunidade 12 Galicia Homes 2,72
2004-2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,05
2004-2006 Comunidade 12 Galicia Total 1,89
2001-2003 Comunidade 12 Galicia Homes 2,93
2001-2003 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,26
2001-2003 Comunidade 12 Galicia Total 2,10
1998-2000 Comunidade 12 Galicia Homes 3,38
1998-2000 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,35
1998-2000 Comunidade 12 Galicia Total 2,37
1995-1997 Comunidade 12 Galicia Homes 3,93
1995-1997 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,48
1995-1997 Comunidade 12 Galicia Total 2,72
1992-1994 Comunidade 12 Galicia Homes 3,95
1992-1994 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,65
1992-1994 Comunidade 12 Galicia Total 2,81
1989-1991 Comunidade 12 Galicia Homes 4,00
1989-1991 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,70
1989-1991 Comunidade 12 Galicia Total 2,86
1986-1988 Comunidade 12 Galicia Homes 3,95
1986-1988 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,77
1986-1988 Comunidade 12 Galicia Total 2,87
1983-1985 Comunidade 12 Galicia Homes 3,97
1983-1985 Comunidade 12 Galicia Mulleres 1,97
1983-1985 Comunidade 12 Galicia Total 2,96
1980-1982 Comunidade 12 Galicia Homes 4,15
1980-1982 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2,20
1980-1982 Comunidade 12 Galicia Total 3,17