Ir o contido principal

Perfil de saúde

O perfil de saúde fundaméntase nunha serie de indicadores ou medición, sobre asuntos ou problemas claves de saúde. Ofrece unha visión detallada da saúde da poboación galega nunha determinada área para axudar a identificar problemas de saúde, tendencias, desigualdades e factores de risco.

Se precisa máis información, pode acudir á definición de perfís de saúde.

  • Extensión: 29.576,74 km2 (2019)
  • Densidade de poboación: 91,0 Habitantes por km2 (2022)

Poboación: n.º habitantes totais e desagregación por sexo
Unidades:
Nº de habitantes (en miles)
Periodicidade:
Anual
Idade media: Homes e mulleres
Unidades:
Anos
Periodicidade:
Anual
Taxa bruta de natalidade
Unidades:
Nacementos x 1.000 habitantes
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2022]

5,38

Índice de sobreenvellecemento
Unidades:
Índice (%)
Periodicidade:
Anual
Esperanza de Vida aos 65 anos
Unidades:
Anos
Periodicidade:
Anual
Índice de dependencia global
Unidades:
Índice (%)
Periodicidade:
Anual
Índice de dependencia senil
Unidades:
Índice (%)
Periodicidade:
Anual

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2022]

18,62

Fogares con carencia material severa
Unidades:
Nº de fogares
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2022]

50.822

Desemprego de longa duración
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2023]

3,42

Baixo Nivel Educativo
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual
Abandono educativo temperán
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual

Prevalencia de consumo de tabaco a diario no último mes en poboación de 15-64 anos
Unidades:
Prevalencia (%)
Periodicidade:
Non establecida
Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas a diario no último mes en poboación de 15-64 anos
Unidades:
Prevalencia (%)
Periodicidade:
Non establecida

Poboación galega sedentaria
Unidades:
Prevalencia (%)
Periodicidade:
Non establecida

Poboación adulta que consome froita a diario
Unidades:
Prevalencia (%)
Periodicidade:
Non establecida
[Galicia - 2017]
Poboación adulta que consome verdura a diario
Unidades:
Prevalencia (%)
Periodicidade:
Non establecida
[Galicia - 2017]

Mala valoración do estado de saúde
Unidades:
%
Periodicidade:
Non establecida
[Galicia - 2018]

13,71

Mortalidade evitable
Unidades:
Anos de esperanza de vida perdidos
Periodicidade:
Anual
Mortalidade por cancro de pulmón evitable
Unidades:
Anos de esperanza de vida perdidos
Periodicidade:
Anual
Mortalidade por infarto agudo de miocardio
Unidades:
Defuncións por 100.000 habitantes
Periodicidade:
Anual

Poboación infantil galega con obesidade
Unidades:
Prevalencia (%)
Periodicidade:
Non establecida
Poboación galega con obesidade
Unidades:
Prevalencia (%)
Periodicidade:
Non establecida

Poboación abastecida por zonas de abastecemento no Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2022]

73,45

Calidade das augas de baño continentais
Unidades:
Nº de augas de baño
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2023]
Calidade das augas de baño marítimas
Unidades:
Nº de augas de baño
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2023]

Calidade ambiental do aire Partículas (PM2,5)
Unidades:
µg/m3
Periodicidade:
Anual
No informado

Calidade ambiental do aire Partículas (PM10)
Unidades:
µg/m3
Periodicidade:
Anual
No informado

Taxa de participación no programa de detección precoz de cancro de mama
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2023]

79,86

Taxa de participación no programa de detección precoz de cancro colorrectal
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2023]

53,61

Cobertura de primovacinación de hexavalente: DTPa/Hib/VPI/HB
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2022]

100,00

Cobertura de vacinación da gripe en persoas de 65 e máis anos
Unidades:
%
Periodicidade:
Anual
[Galicia - 2023]

74,38

Lista de espera cirúrxica
Unidades:
Días
Periodicidade:
Semestral
[Galicia - 2023 / Semestre II]

67,50