Ir o contido principal

Poboación infantil galega con obesidade

Poboación infantil galega con obesidade.

  • Ámbito poboacional: Escolares galegos de Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria, de 6 a 15 anos.
  • Indicador: Porcentaxe de escolares con índice de masa corporal (IMC=Peso/Talla) igual ou superior ao punto de corte de obesidade establecido por Cole en función do sexo e a idade. O IMC calculouse a partir de medicións obxectivas de peso e talla. O indicador acompáñase de intervalos de confianza do 95%. 
  • Fonte de datos: Enquisa de obesidade infantil realizada no ano 2013 en Galicia co obxectivo de caracterizar os escolares de 6 a 15 anos en función do seu índice de masa corporal 
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Valor Límite inferior (IC95%) Límite superior (IC95%)
2013 Comunidade 12 Galicia Total 6 9,42 6,96 11,88
2013 Comunidade 12 Galicia Total 7 9,64 7,48 11,79
2013 Comunidade 12 Galicia Total 8 9,96 7,85 12,07
2013 Comunidade 12 Galicia Total 9 11,15 8,79 13,52
2013 Comunidade 12 Galicia Total 10 7,79 4,91 10,67
2013 Comunidade 12 Galicia Total 11 8,56 6,36 10,75
2013 Comunidade 12 Galicia Total 12 6,24 4,43 8,06
2013 Comunidade 12 Galicia Total 13 6,15 3,96 8,35
2013 Comunidade 12 Galicia Total 14 6,09 4,08 8,11
2013 Comunidade 12 Galicia Total 15 6,71 4,38 9,04
2013 Comunidade 12 Galicia Total 6-11 9,44 8,38 10,50
2013 Comunidade 12 Galicia Total 12-15 6,30 5,28 7,31
2013 Comunidade 12 Galicia Total 6-15 8,24 7,45 9,02
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 6 10,18 6,62 13,73
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 7 10,75 8,28 13,22
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 8 9,88 7,13 12,62
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 9 10,93 7,55 14,32
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 10 9,22 5,68 12,76
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 11 9,72 7,01 12,44
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 12 7,50 4,81 10,19
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 13 7,08 3,28 10,87
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 14 6,43 3,79 9,07
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 15 9,45 6,00 12,90
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 6-11 10,12 8,85 11,38
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 12-15 7,63 6,15 9,11
2013 Comunidade 12 Galicia Homes 6-15 9,17 8,19 10,15
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 6 8,61 5,52 11,70
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 7 8,51 4,91 12,11
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 8 10,05 6,52 13,59
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 9 11,38 7,24 15,53
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 10 6,26 2,76 9,76
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 11 7,29 4,50 10,08
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 12 4,91 2,83 6,98
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 13 5,21 2,88 7,54
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 14 5,74 3,21 8,28
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 15 3,60 0,64 6,57
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 6-11 8,72 7,13 10,31
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 12-15 4,88 3,55 6,22
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres 6-15 7,25 6,12 8,38