Ir o contido principal

Esperanza de vida aos 65 anos

O indicador «Esperanza de vida aos 65 anos» representa a media de anos que lle queda por vivir a unha persoa que chega con vida aos 65 anos, no caso de que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Esperanza de vida [anos]
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 19,24
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 23,37
2022 Comunidade 12 Galicia Total 21,40
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 19,04
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 23,38
2022 Provincia 15 A Coruña Total 21,33
2022 Provincia 27 Lugo Homes 19,22
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 23,13
2022 Provincia 27 Lugo Total 21,20
2022 Provincia 32 Ourense Homes 19,46
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 23,98
2022 Provincia 32 Ourense Total 21,77
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 19,38
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 23,21
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 21,43
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 19,39
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 23,80
2021 Comunidade 12 Galicia Total 21,70
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 19,15
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 23,57
2021 Provincia 15 A Coruña Total 21,49
2021 Provincia 27 Lugo Homes 19,82
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 23,52
2021 Provincia 27 Lugo Total 21,73
2021 Provincia 32 Ourense Homes 19,82
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 24,29
2021 Provincia 32 Ourense Total 22,11
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 19,34
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 24,02
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 21,80
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 19,43
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 23,61
2020 Comunidade 12 Galicia Total 21,63
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 19,37
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 23,59
2020 Provincia 15 A Coruña Total 21,62
2020 Provincia 27 Lugo Homes 19,52
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 23,31
2020 Provincia 27 Lugo Total 21,46
2020 Provincia 32 Ourense Homes 19,15
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 23,57
2020 Provincia 32 Ourense Total 21,41
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 19,61
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 23,78
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 21,82
2019 Comunidade 12 Galicia Homes 19,64
2019 Comunidade 12 Galicia Mulleres 23,84
2019 Comunidade 12 Galicia Total 21,87
2019 Provincia 15 A Coruña Homes 19,51
2019 Provincia 15 A Coruña Mulleres 23,76