Ir o contido principal

Desemprego de longa duración

O indicador «Desemprego de longa duración» representa a porcentaxe de poboación activa que estivo desempregada polo menos 12 meses. A duración da situación de desemprego correspóndese co mínimo do tempo de busca de emprego e do tempo que transcorreu dende o último emprego.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2023 Comunidade 12 Galicia 3,42
2022 Comunidade 12 Galicia 4,15
2021 Comunidade 12 Galicia 4,69
2020 Comunidade 12 Galicia 4,09
2019 Comunidade 12 Galicia 4,60
2018 Comunidade 12 Galicia 5,87
2017 Comunidade 12 Galicia 7,86
2016 Comunidade 12 Galicia 8,88
2015 Comunidade 12 Galicia 10,57
2014 Comunidade 12 Galicia 11,56
2013 Comunidade 12 Galicia 11,12
2012 Comunidade 12 Galicia 9,24
2011 Comunidade 12 Galicia 7,06
2010 Comunidade 12 Galicia 5,50