Ir o contido principal

Mortalidade por cancro de pulmón evitable

A mortalidade evitable é considerada un bo indicador para avaliar o efecto das intervencións sanitarias sobre a saúde da poboación. En España, creouse un grupo para o consenso na mortalidade evitable que publicou en 2006 unha lista consensuada de 34 causas de morte evitable, xunto ao período de idade no que terán esta consideración. Estas causas clasificáronse en dous grupos: causas susceptibles á intervención polos servizos de asistencia sanitaria (SAS) e causas susceptibles á intervención de política sanitaria intersectorial (PSI). Nas táboas seguintes preséntase a lista de causas de cada grupo coas idades nas que se consideran evitables e os códigos das 9ª e 10ª Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE9 e CIE10, respectivamente).

Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Total [AEVP]
2016-2018 Comunidade 12 Galicia Homes 0,40
2016-2018 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,15
2016-2018 Comunidade 12 Galicia Total 0,28
2013-2015 Comunidade 12 Galicia Homes 0,44
2013-2015 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,12
2013-2015 Comunidade 12 Galicia Total 0,28
2010-2012 Comunidade 12 Galicia Homes 0,45
2010-2012 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,11
2010-2012 Comunidade 12 Galicia Total 0,29
2007-2009 Comunidade 12 Galicia Homes 0,48
2007-2009 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,10
2007-2009 Comunidade 12 Galicia Total 0,29
2004-2006 Comunidade 12 Galicia Homes 0,49
2004-2006 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,08
2004-2006 Comunidade 12 Galicia Total 0,29
2001-2003 Comunidade 12 Galicia Homes 0,50
2001-2003 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,07
2001-2003 Comunidade 12 Galicia Total 0,28
1998-2000 Comunidade 12 Galicia Homes 0,50
1998-2000 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,06
1998-2000 Comunidade 12 Galicia Total 0,28
1995-1997 Comunidade 12 Galicia Homes 0,48
1995-1997 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,06
1995-1997 Comunidade 12 Galicia Total 0,27
1992-1994 Comunidade 12 Galicia Homes 0,48
1992-1994 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,05
1992-1994 Comunidade 12 Galicia Total 0,26
1989-1991 Comunidade 12 Galicia Homes 0,44
1989-1991 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,04
1989-1991 Comunidade 12 Galicia Total 0,24
1986-1988 Comunidade 12 Galicia Homes 0,43
1986-1988 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,05
1986-1988 Comunidade 12 Galicia Total 0,24
1983-1985 Comunidade 12 Galicia Homes 0,35
1983-1985 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,06
1983-1985 Comunidade 12 Galicia Total 0,19
1980-1982 Comunidade 12 Galicia Homes 0,38
1980-1982 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0,05
1980-1982 Comunidade 12 Galicia Total 0,21