Ir o contido principal

Taxa de participación no PGDPCM

Taxa de participación no Programa de Detección Precoz do Cancro de Mama (PGDPCM).

Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública, púxose en marcha en 1992 a primeira unidade de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama (PGDPCM). Ata o ano 2004 o Programa ía dirixido a todas as mulleres residentes en Galicia con idades comprendidas entre 50 a 64 anos. Seguindo as directrices da Unión Europea, a partir de 2005 o Programa comezou a ampliación progresiva do grupo de idade ata os 69 anos, obxectivo que se acadou no ano 2009. Con base na actualización das Directrices europeas sobre o cribado e diagnóstico do cancro de mama, en setembro do ano 2022, substituíndo a Recomendación do Consello 2003/878/EC do 2 de decembro de 2003 sobre o cribado do cancro, levouse a cabo a ampliación do cribado do cancro de mama ás mulleres de entre 45 e 74 anos en setembro do ano 2023.

As mulleres que forman parte da poboación diana do Programa reciben información sobre este cando son citadas para a realización da proba mamográfica. A citación é persoal e por SMS ou carta. Envíase nos 10-15 días previos á cita e nela especifícanse o lugar, día e hora en que debe acudir para a realización da proba mamográfica, así como as indicacións para solicitar cambio de cita se for preciso. Se a muller non acode, envíase unha nova citación. A relación de mulleres que hai que citar obtense a partir do rexistro de Tarxeta Sanitaria. 

A programación das citas faise de forma que se garante a periodicidade de dous anos do cribado en cada concello (cunha marxe de ± seis meses).

A proba básica de cribado é a mamografía, realizando dúas proxeccións mamográficas (cranio-caudal e oblicua mediolateral) en cada mama cunha periodicidade de dous anos. Se o resultado é negativo, as mulleres reciben unha mensaxe no seu móbil (SMS) avisándoas deste resultado, recomendándolles seguir no Programa e convidándoas a repetir o estudo ao cabo de dous anos. Tamén poderán obter o resultado en É-Saúde ou a través de Atención Primaria pasado un mes desde a realización da proba.

No caso de que sexa necesario realizar unha valoración clínica adicional para chegar a un diagnóstico, infórmase por carta certificada e con xustificante de recepción, na que se lles facilita unha cita para seren atendidas nunha unidade hospitalaria de diagnóstico e tratamento. Esta carta remítese tres días antes da cita e, ademais, dous días antes chámase a muller por teléfono para confirmala.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2023 Comunidade 12 Galicia 79,86
2023 Provincia 15 A Coruña 81,23
2023 Provincia 27 Lugo 80,61
2023 Provincia 32 Ourense 77,07
2023 Provincia 36 Pontevedra 79,04
2023 Área sanitaria CO A Coruña e Cee 79,02
2023 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos 80,61
2023 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras 77,07
2023 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés 82,22
2023 Área sanitaria FE Ferrol 81,75
2023 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza 84,32
2023 Área sanitaria VI Vigo 76,45
2022 Comunidade 12 Galicia 83,45
2022 Provincia 15 A Coruña 83,80
2022 Provincia 27 Lugo 85,99
2022 Provincia 32 Ourense 79,53
2022 Provincia 36 Pontevedra 83,23
2022 Área sanitaria CO A Coruña e Cee 82,83
2022 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos 85,99
2022 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras 79,53
2022 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés 84,05
2022 Área sanitaria FE Ferrol 83,06
2022 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza 85,92
2022 Área sanitaria VI Vigo 82,42
2021 Comunidade 12 Galicia 82,87
2021 Provincia 15 A Coruña 83,30
2021 Provincia 27 Lugo 83,94
2021 Provincia 32 Ourense 82,05
2021 Provincia 36 Pontevedra 82,40
2021 Área sanitaria CO A Coruña e Cee 81,48
2021 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos 83,94
2021 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras 82,05
2021 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés 85,53
2021 Área sanitaria FE Ferrol 83,74
2021 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza 85,54
2021 Área sanitaria VI Vigo 80,33
2020 Comunidade 12 Galicia 82,05
2020 Provincia 15 A Coruña 82,49
2020 Provincia 27 Lugo 84,10
2020 Provincia 32 Ourense 80,29
2020 Provincia 36 Pontevedra 81,10
2020 Área sanitaria CO A Coruña e Cee 80,92
2020 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos 84,10
2020 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras 80,29
2020 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés 81,85
2020 Área sanitaria FE Ferrol 81,84
2020 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza 86,11
2020 Área sanitaria VI Vigo 79,73
2019 Provincia 32 Ourense 78,54
2019 Provincia 36 Pontevedra 82,13