Ir o contido principal

Prevalencia de sedentarismo en adultos (datos autodeclarados)

Prevalencia de sedentarismo en adultos (datos autodeclarados).

  • Ámbito poboacional: Residentes en Galicia de 16 anos e máis.
  • Indicador: Porcentaxe de persoas que ao longo de unha semana realizan un gasto enerxético semanal igual ou inferior a 1.000 quilocalorías nas actividades do tempo libre. Acompáñase de intervalos de confianza do 95%. 
  • Fonte de datos: Sistema de Información sobre Condutas de Risco de Galicia (SICRI). O SICRI recolle datos sobre condutas relacionadas coa saúde mediante a realización de enquisas anuais telefónicas entre a poboación residente en Galicia de 16 anos e máis.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Prevalencia Límite inferior (IC95%) Límite superior (IC95%)
2015 Comunidade 12 Galicia Total Total 37,24 35,97 38,53
2015 Comunidade 12 Galicia Homes Total 30,54 28,86 32,28
2015 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 43,76 41,90 45,64
2015 Comunidade 12 Galicia Total 16-24 37,10 34,88 39,38
2015 Comunidade 12 Galicia Total 25-44 43,36 41,09 45,65
2015 Comunidade 12 Galicia Total 45-64 37,64 35,29 40,05
2015 Comunidade 12 Galicia Total 65 e máis 26,87 24,48 29,40
2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 36,36 33,64 39,16
2015 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Total Total 39,13 36,08 42,26
2015 Área sanitaria FE Ferrol Total Total 38,81 34,05 43,78
2015 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Total Total 36,73 33,15 40,47
2015 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Total Total 34,19 30,46 38,12
2015 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Total Total 37,25 33,34 41,33
2015 Área sanitaria VI Vigo Total Total 37,90 35,14 40,73
2014 Comunidade 12 Galicia Total Total 37,13 35,85 38,42
2014 Comunidade 12 Galicia Homes Total 32,09 30,36 33,86
2014 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 42,11 40,24 44,00
2014 Comunidade 12 Galicia Total 16-24 35,75 33,55 38,00
2014 Comunidade 12 Galicia Total 25-44 43,67 41,39 45,98
2014 Comunidade 12 Galicia Total 45-64 38,02 35,67 40,43
2014 Comunidade 12 Galicia Total 65 e máis 24,61 22,21 27,17
2014 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 38,09 35,35 40,90
2014 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Total Total 39,86 36,75 43,05
2014 Área sanitaria FE Ferrol Total Total 42,35 37,50 47,34
2014 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Total Total 41,39 37,50 45,39
2014 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Total Total 34,17 30,32 38,23
2014 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Total Total 33,95 30,27 37,83
2014 Área sanitaria VI Vigo Total Total 33,04 30,38 35,81
2011 Comunidade 12 Galicia Total Total 46,86 45,55 48,16
2011 Comunidade 12 Galicia Homes Total 40,03 38,23 41,86
2011 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 53,47 51,60 55,32
2011 Comunidade 12 Galicia Total 16-24 45,99 43,69 48,31
2011 Comunidade 12 Galicia Total 25-44 50,80 48,51 53,10
2011 Comunidade 12 Galicia Total 45-64 47,16 44,70 49,62
2011 Comunidade 12 Galicia Total 65 e máis 39,43 36,78 42,14
2011 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 47,60 44,75 50,47
2011 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Total Total 48,98 45,91 52,05
2011 Área sanitaria FE Ferrol Total Total 44,49 39,62 49,48
2011 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Total Total 48,81 45,09 52,55
2011 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Total Total 44,50 40,54 48,53
2011 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Total Total 49,93 45,89 53,97
2011 Área sanitaria VI Vigo Total Total 43,56 40,74 46,43
2010 Comunidade 12 Galicia Total Total 50,61 49,32 51,90
2010 Comunidade 12 Galicia Homes Total 43,29 41,49 45,10
2010 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 57,67 55,84 59,48
2010 Comunidade 12 Galicia Total 16-24 47,99 45,74 50,25
2010 Comunidade 12 Galicia Total 25-44 54,49 52,23 56,73
2010 Comunidade 12 Galicia Total 45-64 49,75 47,38 52,11
2010 Comunidade 12 Galicia Total 65 e máis 45,62 42,79 48,49
2010 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 50,77 47,92 53,62