Ir o contido principal

Fogares con carencia material severa

O indicador «Fogares con carencia material severa» representa o número de fogares que experimentan unha carencia material severa nunha determinada poboación ou territorio. Unha persoa vive nun fogar con carencia material severa cando ten carencia polo menos en catro conceptos dos seguintes:

  • Non se pode permitir ir de vacacións polo menos unha semana ao ano
  • Non se pode permitir unha comida de carne, polo ou pescado polo menos cada dous días
  • Non se pode permitir manter a vivenda cunha temperatura adecuada
  • Non ten capacidade para facer fronte a gastos imprevistos
  • Tivo retrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca ou alugueiro, gas, comunidade, etc.)
  • Non se pode permitir dispoñer de coche
  • Non se pode permitir dispoñer de teléfono (fixo ou móbil)
  • Non se pode permitir dispoñer de televisor en color
  • Non se pode permitir dispoñer de lavadora
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Total
2022 Comunidade 12 Galicia 50.822
2022 Provincia 15 A Coruña 25.200
2022 Provincia 27 Lugo 4.797
2022 Provincia 32 Ourense 2.877
2022 Provincia 36 Pontevedra 17.949
2021 Comunidade 12 Galicia 44.909
2021 Provincia 15 A Coruña 22.615
2021 Provincia 27 Lugo 4.092
2021 Provincia 32 Ourense 3.554
2021 Provincia 36 Pontevedra 14.648
2020 Comunidade 12 Galicia 44.442
2020 Provincia 15 A Coruña 24.505
2020 Provincia 27 Lugo 2.871
2020 Provincia 32 Ourense 2.748
2020 Provincia 36 Pontevedra 14.317
2019 Comunidade 12 Galicia 40.112
2019 Provincia 15 A Coruña 16.222
2019 Provincia 27 Lugo 4.656
2019 Provincia 32 Ourense 3.982
2019 Provincia 36 Pontevedra 15.252
2018 Comunidade 12 Galicia 42.303
2018 Provincia 15 A Coruña 19.751
2018 Provincia 27 Lugo 4.027
2018 Provincia 32 Ourense 2.860
2018 Provincia 36 Pontevedra 15.665
2017 Comunidade 12 Galicia 50.994
2017 Provincia 15 A Coruña 20.840
2017 Provincia 27 Lugo 4.608
2017 Provincia 32 Ourense 4.557
2017 Provincia 36 Pontevedra 20.988
2016 Comunidade 12 Galicia 55.930
2016 Provincia 15 A Coruña 25.794
2016 Provincia 27 Lugo 3.635
2016 Provincia 32 Ourense 3.910
2016 Provincia 36 Pontevedra 22.591
2015 Comunidade 12 Galicia 69.921
2015 Provincia 15 A Coruña 29.161
2015 Provincia 27 Lugo 5.111
2015 Provincia 32 Ourense 7.070
2015 Provincia 36 Pontevedra 28.580
2014 Comunidade 12 Galicia 56.470
2014 Provincia 15 A Coruña 24.657
2014 Provincia 27 Lugo 5.392
2014 Provincia 32 Ourense 6.377
2014 Provincia 36 Pontevedra 20.044
2013 Comunidade 12 Galicia 69.482
2013 Provincia 15 A Coruña 29.866
2013 Provincia 27 Lugo 5.643
2013 Provincia 32 Ourense 8.525
2013 Provincia 36 Pontevedra 25.447