Ir o contido principal

Índice de sobreenvellecemento

O índice de sobreenvellecemento é un indicador demográfico que representa a relación entre a poboación maior de 84 anos e a poboación maior de 64 anos expresada en porcentaxe, é dicir, o número de persoas de 85 ou máis anos por cada 100 de 65 ou máis anos.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Porcentaxe
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 15,41
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 22,77
2023 Comunidade 12 Galicia Total 19,61
2023 Provincia 15 A Coruña Homes 14,67
2023 Provincia 15 A Coruña Mulleres 21,87
2023 Provincia 15 A Coruña Total 18,80
2023 Provincia 27 Lugo Homes 19,06
2023 Provincia 27 Lugo Mulleres 26,73
2023 Provincia 27 Lugo Total 23,32
2023 Provincia 32 Ourense Homes 18,44
2023 Provincia 32 Ourense Mulleres 26,22
2023 Provincia 32 Ourense Total 22,83
2023 Provincia 36 Pontevedra Homes 13,39
2023 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20,84
2023 Provincia 36 Pontevedra Total 17,66
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 15,67
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 23,14
2022 Comunidade 12 Galicia Total 19,94
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 14,88
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 22,22
2022 Provincia 15 A Coruña Total 19,09
2022 Provincia 27 Lugo Homes 19,48
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 27,24
2022 Provincia 27 Lugo Total 23,80
2022 Provincia 32 Ourense Homes 18,82
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 26,53
2022 Provincia 32 Ourense Total 23,18
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 13,56
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 21,16
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 17,93
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 15,35
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 22,75
2021 Comunidade 12 Galicia Total 19,58
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 14,46
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 21,77
2021 Provincia 15 A Coruña Total 18,66
2021 Provincia 27 Lugo Homes 19,19
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 26,93
2021 Provincia 27 Lugo Total 23,51
2021 Provincia 32 Ourense Homes 18,39
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 25,90
2021 Provincia 32 Ourense Total 22,63
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 13,37
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20,87
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 17,68
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 14,94
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 22,31
2020 Comunidade 12 Galicia Total 19,16
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 13,98
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 21,23