Ir o contido principal

Mortalidade por infarto agudo de miocardio en persoas de 35 a 84 anos. Taxa bruta

Mortalidade por infarto agudo de miocardio en persoas de 35 a 84 anos. Taxa bruta

  • Indicadores: Taxa bruta e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes.
  • Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia de 35 a 84 anos, con causa básica de defunción co código 410 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e código I21 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
  • Poboación: Poboación residente en Galicia de 35 a 84 anos o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
  • Periodicidade: Anual.
  • Contexto: A información proporcionada para este conxunto de indicadores enmárcase dentro do Sistema de Vixilancia das Enfermidades Crónicas de Galicia (SVEC-G).

    En Galicia, as enfermidades crónicas son a causa principal de mortalidade, morbilidade e gasto do sistema sanitario. A frecuencia destas enfermidades na poboación depende da presenza nela dos distintos factores que aumentan o risco de padecelas (factores de risco), dos que evitan que ocorra (factores protectores) ou dos que, de ocorrer, fan que a enfermidade non sexa tan grave como sería de non concorreren intervencións e prácticas preventivas.

    O SVEC-G integra información sobre indicadores que resumen a frecuencia e o impacto que na mortalidade e morbilidade teñen as enfermidades crónicas máis relevantes en Galicia, así como de determinados factores de risco.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Taxa bruta [x100000 habs.]
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 39,39
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 21,06
2022 Comunidade 12 Galicia Total 29,88
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 45,29
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 19,05
2022 Provincia 15 A Coruña Total 31,63
2022 Provincia 27 Lugo Homes 46,51
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 31,73
2022 Provincia 27 Lugo Total 38,89
2022 Provincia 32 Ourense Homes 51,34
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 33,50
2022 Provincia 32 Ourense Total 42,07
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 26,15
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15,78
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 20,78
2022 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes 40,27
2022 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Mulleres 15,83
2022 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total 27,51
2022 Área sanitaria FE Ferrol Homes 55,93
2022 Área sanitaria FE Ferrol Mulleres 27,92
2022 Área sanitaria FE Ferrol Total 41,38
2022 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Homes 46,51
2022 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Mulleres 31,73
2022 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Total 38,89
2022 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Homes 51,34
2022 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Mulleres 33,50
2022 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Total 42,07
2022 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Homes 20,22
2022 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Mulleres 14,52
2022 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Total 17,28
2022 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Homes 47,90
2022 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Mulleres 22,12
2022 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Total 34,56
2022 Área sanitaria VI Vigo Homes 26,35
2022 Área sanitaria VI Vigo Mulleres 13,93
2022 Área sanitaria VI Vigo Total 19,91
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 40,24
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 23,38
2021 Comunidade 12 Galicia Total 31,50
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 39,85
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 22,12
2021 Provincia 15 A Coruña Total 30,62
2021 Provincia 27 Lugo Homes 48,13
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 36,28
2021 Provincia 27 Lugo Total 42,02
2021 Provincia 32 Ourense Homes 54,61
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 30,87
2021 Provincia 32 Ourense Total 42,26
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 33,34
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 18,02