Ir o contido principal

Poboación abastecida por zonas de abastecemento no Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo

Este indicador representa unha medida da porcentaxe de poboación abastecida a través de zonas de abastecemento rexistradas no  Sistema de Información Nacional de Auga de Consumo (SINAC).

 • Nome indicador: Porcentaxe de poboación abastecida por zonas de abastecemento no SINAC
 • Fórmula: (a / b) * 100
  • Numerador (a): Sumatoiro do dato «poboación censada» no SINAC en cada zona de abastecemento por área xeográfica
  • Denominador (b): Sumatorio do dato «poboación censada» no INE por área xeográfica
 • Definición: Describe a porcentaxe de poboación abastecida a través de zonas de abastecemento rexistradas
 • Fontes de información: Dirección Xeral de Saúde Pública
 • Ámbito de aplicación poboacional: Galicia
 • Niveis de desagregación: Galicia, Provincia
 • Ámbito de aplicación temporal: Último ano
 • Periodicidade: Anual