Ir o contido principal

Idade media o 1 de xaneiro

O indicador de «Idade media o 1 de xaneiro» reflicte a idade media da poboación nunha determinada poboación ou territorio no primeiro día do ano. Este indicador é importante para avaliar a estrutura de idade da poboación e as tendencias de envellecemento ou crecemento.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Valor
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 46,54
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 49,66
2023 Comunidade 12 Galicia Total 48,16
2023 Provincia 15 A Coruña Homes 46,19
2023 Provincia 15 A Coruña Mulleres 49,36
2023 Provincia 15 A Coruña Total 47,84
2023 Provincia 27 Lugo Homes 49,04
2023 Provincia 27 Lugo Mulleres 51,83
2023 Provincia 27 Lugo Total 50,48
2023 Provincia 32 Ourense Homes 49,53
2023 Provincia 32 Ourense Mulleres 52,80
2023 Provincia 32 Ourense Total 51,23
2023 Provincia 36 Pontevedra Homes 45,13
2023 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 48,28
2023 Provincia 36 Pontevedra Total 46,76
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 46,38
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 49,53
2022 Comunidade 12 Galicia Total 48,01
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 46,04
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 49,25
2022 Provincia 15 A Coruña Total 47,71
2022 Provincia 27 Lugo Homes 49,02
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 51,79
2022 Provincia 27 Lugo Total 50,45
2022 Provincia 32 Ourense Homes 49,48
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 52,77
2022 Provincia 32 Ourense Total 51,19
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 44,86
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 48,06
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 46,51
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 46,12
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 49,26
2021 Comunidade 12 Galicia Total 47,75
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 45,79
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 48,99
2021 Provincia 15 A Coruña Total 47,46
2021 Provincia 27 Lugo Homes 48,82
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 51,60
2021 Provincia 27 Lugo Total 50,25
2021 Provincia 32 Ourense Homes 49,28
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 52,51
2021 Provincia 32 Ourense Total 50,96
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 44,55
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 47,73
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 46,20
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 45,85
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 49,02
2020 Comunidade 12 Galicia Total 47,49
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 45,51
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 48,72