Ir o contido principal

Persoas con baixos niveis educativos

O indicador de persoas con baixos niveis educativos representa a porcentaxe de poboación de 25 a 64 anos que soamente alcanzaron un nivel educativo igual ou inferior ao primeiro ciclo de ensinanza secundaria segundo o sexo, para Galicia e provincias.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Porcentaxe
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 39,20
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 31,80
2023 Comunidade 12 Galicia Total 35,40
2023 Provincia 15 A Coruña Homes 35,80
2023 Provincia 15 A Coruña Mulleres 31,20
2023 Provincia 15 A Coruña Total 33,40
2023 Provincia 27 Lugo Homes 43,10
2023 Provincia 27 Lugo Mulleres 31,60
2023 Provincia 27 Lugo Total 37,40
2023 Provincia 32 Ourense Homes 45,40
2023 Provincia 32 Ourense Mulleres 33,30
2023 Provincia 32 Ourense Total 39,20
2023 Provincia 36 Pontevedra Homes 39,90
2023 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 32,20
2023 Provincia 36 Pontevedra Total 36,00
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 40,00
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 32,00
2022 Comunidade 12 Galicia Total 36,00
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 35,40
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 31,00
2022 Provincia 15 A Coruña Total 33,10
2022 Provincia 27 Lugo Homes 42,80
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 29,80
2022 Provincia 27 Lugo Total 36,20
2022 Provincia 32 Ourense Homes 43,10
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 31,20
2022 Provincia 32 Ourense Total 37,00
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 43,60
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 34,30
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 38,90
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 41,30
2021 Comunidade 12 Galicia Mulleres 32,20
2021 Comunidade 12 Galicia Total 36,70
2021 Provincia 15 A Coruña Homes 36,20
2021 Provincia 15 A Coruña Mulleres 29,80
2021 Provincia 15 A Coruña Total 33,00
2021 Provincia 27 Lugo Homes 44,70
2021 Provincia 27 Lugo Mulleres 31,00
2021 Provincia 27 Lugo Total 37,90
2021 Provincia 32 Ourense Homes 44,10
2021 Provincia 32 Ourense Mulleres 30,60
2021 Provincia 32 Ourense Total 37,20
2021 Provincia 36 Pontevedra Homes 45,30
2021 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 36,00
2021 Provincia 36 Pontevedra Total 40,60
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 41,30
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 33,70
2020 Comunidade 12 Galicia Total 37,50
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 36,60
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 30,90