Ir o contido principal

Cobertura de primovacunación de hexavalente: DTPa/Hib/VPI/HB

Este indicador mide a porcentaxe de nenos que recibiron a vacina hexavalente, que inclúe protección contra difteria, tétano, tose ferina acelular, Haemophilus influenzae tipo b (Hib), poliomielite inactivada (VPI) e hepatite B (HB), dentro do grupo de idade específico.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2022 Comunidade 12 Galicia 100,00
2021 Comunidade 12 Galicia 100,00
2020 Comunidade 12 Galicia 100,00
2019 Comunidade 12 Galicia 99,99
2018 Comunidade 12 Galicia 99,99
2017 Comunidade 12 Galicia 99,86
2016 Comunidade 12 Galicia 99,98
2015 Comunidade 12 Galicia 98,29