Ir o contido principal

Porcentaxe de poboación maior de 64 anos vacinada da gripe

A Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Saúde Pública, realiza ininterrompidamente desde o ano 1991 a campaña anual de vacinación antigripal, aproximadamente entre os meses de outubro e decembro. 

Esta enfermidade pode ser grave e incluso mortal, especialmente nalgúns grupos, tales como as persoas maiores, as mulleres embarazadas e aquelas persoas con condiciones médicas que as predispoñan ao padecemento de complicacións por esta enfermidade.

O obxectivo desta vacinación anual é reducir a mortalidade, a morbilidade e os custos socioeconómicos asociados ao seu padecemento.  Por iso ofrécese de maneira gratuíta ás persoas incluídas nos grupos de risco co fin de conseguir unhas adecuadas coberturas.

No ano 2022 ademais incorporouse a protección na poboación infantil (nenos e nenas de 6 a 59 meses)  dada a alta carga da enfermidade e as taxas de hospitalización neste grupo de idade, incluíndo complicacións, infeccións bacterianas secundarias e consumo de antibióticos asociados. Ademais a vacinación na infancia diminúe tamén a enfermidade noutros grupos de idade ao reducir a transmisión dos nenos/as aos maiores.

A vacina da gripe reformúlase todos os anos debido ás variacións que se producen nos virus gripais, co obxecto de que concorden o máis posible os virus incluídos na vacina cos virus circulantes e todas elas deben conter as cepas especificadas pola Organización Mundial da Saúde (OMS).
 

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2023 Comunidade 12 Galicia 74,38
2023 Provincia 15 A Coruña 78,84
2023 Provincia 27 Lugo 74,90
2023 Provincia 32 Ourense 75,82
2023 Provincia 36 Pontevedra 66,95
2023 Área sanitaria CO A Coruña e Cee 76,69
2023 Área sanitaria FE Ferrol 75,01
2023 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza 76,99
2023 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos 74,90
2023 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras 75,82
2023 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés 72,31
2023 Área sanitaria VI Vigo 67,66
2022 Comunidade 12 Galicia 76,03
2022 Provincia 15 A Coruña 80,82
2022 Provincia 27 Lugo 76,71
2022 Provincia 32 Ourense 78,86
2022 Provincia 36 Pontevedra 66,12
2022 Área sanitaria CO A Coruña e Cee 78,18
2022 Área sanitaria FE Ferrol 76,42
2022 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza 76,30
2022 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos 76,71
2022 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras 78,86
2022 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés 74,13
2022 Área sanitaria VI Vigo 68,01