Ir o contido principal

Rede de parques sen fume de Galicia

O indicador «Rede de parques sen fume de Galicia» é un rico recurso de información que proporciona datos detallados sobre as zonas de parques en Galicia que foron designadas como libres de fume. Esta rede de parques sen fume é unha iniciativa da Consellería de Saúde da Xunta de Galicia, que ten como obxectivo promover contornas máis saudables e limpas, reducindo así a exposición ao fume do tabaco en espazos públicos ao aire libre.

O conxunto de datos contén información xeográfica e administrativa sobre cada parque sen fume en Galicia. Isto inclúe a localización exacta do parque (coordenadas de latitude e lonxitude), o nome do parque, o concello e a provincia na que está situado, e a data en que foi designado como un parque sen fume. Tamén inclúe detalles sobre o tamaño do parque, as instalacións dispoñibles (como áreas de xogos, zonas de picnic, etc.), e se o parque ten algunha designación especial, como ser un parque nacional ou rexional.

Ademais, o conxunto de datos tamén proporciona información sobre a implementación da política de parques sen fume, incluíndo o número de sinais de non fumar instaladas en cada parque, as accións de cumprimento realizadas e calquera multa ou sanción imposta.

Este indicador é unha ferramenta invaluable para os investigadores en saúde pública, os responsables da formulación de políticas e o público en xeral, xa que proporciona unha visión clara das medidas tomadas para protexer a saúde dos cidadáns en Galicia. Pode ser utilizado para estudar a eficacia das políticas de control do tabaco, para planificar novas áreas de parques sen fume, ou simplemente para atopar un parque libre de fume para gozar dun día ao aire libre.

Este recurso proporciona datos sobre a rede de parques sen fume en Galicia, unha iniciativa que promove espazos libres de fume para mellorar a saúde e o benestar da poboación. Os datos preséntanse en varias columnas que proporcionan información detallada sobre a iniciativa.

  • A columna Período é un campo alfanumérico que contén o ano dos datos do recurso. Isto permítelles aos usuarios rastrexar a progresión da rede de parques sen fume ao longo do tempo, proporcionando unha visión clara de como evolucionou a iniciativa.
  • A columna Ámbito é outro campo alfanumérico que contén o ámbito dos datos do recurso, con posibles valores de «Comunidade». Isto proporciona un contexto útil para os datos, permitíndolles aos usuarios entender o alcance da rede de parques sen fume.
  • A columna Código espazo é un campo alfanumérico que contén o código da rexión definida polo ámbito. Isto proporciona unha identificación única para cada rexión, facilitando o seguimento e a comparación de datos entre diferentes áreas.
  • A columna Espazo é outro campo alfanumérico que contén a descrición da rexión definida polo ámbito. Esta información proporciona un contexto adicional, axudando aos usuarios a entender máis plenamente a localización e o alcance dos parques sen fume.
  • Finalmente, a columna Total é un campo numérico que contén o valor dos datos do recurso. Isto proporciona unha medida cuantitativa da rede de parques sen fume, permitíndolles aos usuarios entender o tamaño e a escala da iniciativa.

En conxunto, estas columnas proporcionan unha visión detallada e completa da rede de parques sen fume en Galicia, permitíndolles aos usuarios entender plenamente a iniciativa e as súas implicacións para a saúde e o benestar da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Total
2023 Comunidade 12 Galicia 34
2022 Comunidade 12 Galicia 0