Ir o contido principal

Prevalencia de exposición ao fume ambiental de tabaco no traballo en adultos (datos autodeclarados)

Prevalencia de exposición ao fume ambiental de tabaco no traballo en adultos (datos autodeclarados).

  • Ámbito poboacional: Residentes en Galicia de 16 anos e máis.
  • Indicador: Porcentaxe de persoas que estudan ou traballan e que estiveron expostas ao fume ambiental de tabaco no seu centro de estudo ou traballo, a diario ou de xeito ocasional, nos últimos 7 días; faise referencia explícita á exposición en lugares pechados. Acompáñase de intervalos de confianza do 95%. 
  • Fonte de datos: Sistema de Información sobre Condutas de Risco de Galicia (SICRI). O SICRI recolle datos sobre condutas relacionadas coa saúde mediante a realización de enquisas anuais telefónicas entre a poboación residente en Galicia de 16 anos e máis.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Prevalencia Límite inferior (IC95%) Límite superior (IC95%)
2018 Comunidade 12 Galicia Total Total 12,24 11,26 13,30
2018 Comunidade 12 Galicia Homes Total 14,80 13,33 16,40
2018 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 9,30 8,10 10,66
2018 Comunidade 12 Galicia Total 16-24 22,93 21,03 24,94
2018 Comunidade 12 Galicia Total 25-44 12,97 11,39 14,72
2018 Comunidade 12 Galicia Total 45-64 7,36 5,98 9,04
2018 Comunidade 12 Galicia Total 65 e máis 3,19 0,45 19,41
2018 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 11,57 9,65 13,82
2018 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Total Total 12,02 9,91 14,51
2018 Área sanitaria FE Ferrol Total Total 11,04 7,67 15,64
2018 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Total Total 14,80 11,69 18,55
2018 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Total Total 11,02 8,38 14,36
2018 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Total Total 12,55 9,70 16,09
2018 Área sanitaria VI Vigo Total Total 12,62 10,52 15,07
2017 Comunidade 12 Galicia Total Total 10,20 9,26 11,22
2017 Comunidade 12 Galicia Homes Total 11,73 10,35 13,25
2017 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 8,51 7,29 9,90
2017 Comunidade 12 Galicia Total 16-24 16,74 14,91 18,73
2017 Comunidade 12 Galicia Total 25-44 10,75 9,28 12,41
2017 Comunidade 12 Galicia Total 45-64 7,48 6,10 9,15
2017 Comunidade 12 Galicia Total 65 e máis 6,32 1,56 22,35
2017 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 10,26 8,35 12,55
2017 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Total Total 11,13 8,92 13,82
2017 Área sanitaria FE Ferrol Total Total 11,54 8,05 16,29
2017 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Total Total 7,52 5,30 10,56
2017 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Total Total 10,62 7,95 14,05
2017 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Total Total 9,17 6,70 12,44
2017 Área sanitaria VI Vigo Total Total 10,63 8,65 13,00
2015 Comunidade 12 Galicia Total Total 11,36 10,35 12,44
2015 Comunidade 12 Galicia Homes Total 13,90 12,37 15,57
2015 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 8,60 7,38 9,99
2015 Comunidade 12 Galicia Total 16-24 18,33 16,44 20,37
2015 Comunidade 12 Galicia Total 25-44 11,60 10,07 13,34
2015 Comunidade 12 Galicia Total 45-64 8,42 6,92 10,20
2015 Comunidade 12 Galicia Total 65 e máis 14,55 6,58 29,17
2015 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 10,59 8,60 12,96
2015 Área sanitaria SC Santiago de Compostela e Barbanza Total Total 11,88 9,68 14,48
2015 Área sanitaria FE Ferrol Total Total 12,74 8,81 18,08
2015 Área sanitaria LU Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos Total Total 11,48 8,75 14,91
2015 Área sanitaria OU Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras Total Total 11,23 8,33 14,97
2015 Área sanitaria PO Pontevedra e O Salnés Total Total 12,05 9,12 15,77
2015 Área sanitaria VI Vigo Total Total 10,97 8,90 13,45
2014 Comunidade 12 Galicia Total Total 7,97 7,11 8,93
2014 Comunidade 12 Galicia Homes Total 9,97 8,66 11,46
2014 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 5,59 4,60 6,77
2014 Comunidade 12 Galicia Total 16-24 12,81 11,22 14,59
2014 Comunidade 12 Galicia Total 25-44 8,53 7,15 10,15
2014 Comunidade 12 Galicia Total 45-64 5,43 4,22 6,96
2014 Comunidade 12 Galicia Total 65 e máis 3,89 0,55 22,95
2014 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Total 6,71 5,14 8,71